SIA "Metāla Alianse" darbojas kopš 2003. gada.
Piedāvājam:
rūpniecisko, administratīvo un civilo ēku būvniecību
lauksaimniecības ēku būvniecību
būvniecības izmaksu tāmju sastādīšanu
būvuzraudzību
rekonstrukcijas un renovācijas darbus:
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība,
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecība,
  • elektroietaišu izbūve
iesaisti projektos:
  • atbalsts ES struktūrfondu apgūšanā,
  • projektēšanas risinājumi,
  • konsultācijas projektu realizācijā
teritorijas labiekārtošanas darbi:
  • bērnu rotaļu laukumu izbūve,
  • apzaļumošanas darbi,
  • laukumu, celiņu bruģēšana